Bine ați venit pe pagina nostră!

Aici veți găsii informații utile despre Rezervația Naturală Piatra Şoimilor, cu privire la descrierea ariei, activitățile și atracțiile turistice, serviciile de cazare, evenimentele organizate ...

Pagină web realizat de Organizaţia GeoEcologică ACCENT în cadrul proiectului cu titlul: „Legătura dintre OM și NATURĂ în Bazinul Ciucului de Jos” ce are ca scop conservarea şi valorificarea durabilă a moştenirii naturale şi a peisajului rural tradiţional prin revigorarea activităților tradiționale privind creșterea animalelor, cultivarea și utilizarea terenurilor agricole, precum și promovarea turismului durabil, care să aducă venituri pentru comunitatea locală, fără să afecteze negativ peisajul natural, să ducă la creşterea respectului pentru valorile acestuia şi care să încorporeze valorile culturale şi tradiţionale specifice Bazinului Ciucului de Jos.

Principalele obiective ale proiectului sunt:
Revigorarea activităților tradiționale privind creșterea animalelor, cultivarea și utilizarea terenurilor agricole.

- Prin identificarea și promovarea activităților tradiționale privind creșterea animalelor, cultivarea și utilizarea terenurilor agricole; - Prin demararea unui sondaj privind schimbările în ultimii 50 de ani a patrimoniului natural a zonei și metodele de creșterea animalelor, cultivarea și utilizarea terenurilor agricole; -  Prin publicarea unui ghid de promovare, ca și conținut - evidenţierea diferenţei dintre paracticarea activităților tradiţionale în trecut şi în prezent şi impactul lor asupra speciilor şi habitatelor din zonă, privind creșterea animalelor, cultivarea și utilizarea terenurilor agricole din Bazinul Ciucului de Jos (ca model: aplicarea unui proiect pilot).

Asigurarea stării de conservare favorabilă a Rezervației Naturale „Piatra Șoimilor”.

- Prin îmbunătăţirea comunicării între factorii implicaţi, precum şi prin planificarea şi iniţierea unui sistem de management participativ eficient cu implicarea autorităţilor, ONG-urilor şi nu în ultimul rând al comunităților locale; - Prin elaborarea planului de management și luarea unor măsuri de conservare pentru menţinerea stării de conservare favorabilă.

Conștientizarea populației și a autorităților locale privind legătura dintre o dezvoltare economică durabilă și conservarea biodiversităţii (legătura dintre om și natură).

- Prin organizarea unei caravane în toate cele 9 localități care vizează atât Situl Natura 2000 – Bazinul Ciucului de Jos cât și Rezervația Naturală „Piatra Șoimilor” (comunele: Sâncrăieni, Sântimbru, Sânsimion cu satul Cetățuia, comuna Tuşnad cu satele Tușnad Nou și Vrabia și orașul Băile Tușnad). - Prin distribuirea materialelor informative realizate și prin prezentări powerpoint, video și foto.


Proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Implementat în parteneriat cu Asociațiile RENATUROPA din Brașov și VOX IUVENTUTIS din Băile Tușnad; Primăriile din Băile Tușnad și Sânsimion; Școile Generale: „Jókai Mór” din Băile Tușnad; „Imets Fülöp Jákó” din Comuna Tușnad; „Endes József” Comuna Sânsimion; „Arany János” din Comuna Sântimbru şi „Vitos Mózes” din Comuna Sâncrăieni.

Costuri totale eligibile 72.156,00 CHF, valoarea grantului reprezentând 60.056,00 CHF din care co-finanțare din partea beneficiarului de 12.100,00 CHF.

Perioada de implementare: 01.07.2013 - 31.06.2015


Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a finațatorilor. Intreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~