Echipa

 

Urmărind auto-sustenabilitatea organizaţiei, a trebuit să găsim acele persoane care se identifică cu obiectivele şi scopul propus al acesteia. În prezent, organizaţia este formată dintr-o echipă în care responsabilităţile fiecărui membru sunt stabilite în concordanţă cu abilităţile şi cunoştinţele sale.

Principalele caracteristici ale echipei:

 • membrii au obiective comune, obiective care le unesc eforturile;
 • membrii au sarcini individuale şi roluri care îi ajută să atingă obiectivele propuse de către organizaţie;
 • membrii echipei participă în mod egal la discuţii și sunt parte activă în procesul de luare a deciziilor şi în împărţirea timpului de lucru;                                                                                                           
 • onestitate şi comunicare.

Consiliul Director este format din Preşedinte, Director și Director Regional.
Activităţile curente sunt coordonate de trei departamente:
Departamentul Imagine/Relaţii Publice
Departamentul Proiecte/Programe
Departamentul Managementul Resurselor Umane

Controlul activităţilor şi finanţelor organizaţiei se efectuează de către Contabil.

Consiliul Director:


                  Attila G. PILBÁTH - Preşedinte, Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

1999:  Licenţiat  în „Geografie” la Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti, specializarea „Geomorfologie / Pedologie”.
2000: titlul de Master la Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti, specializarea „Gestionarea și gospodărirea resurselor de apă”.
2000:  membru fondator al Organizaţiei GeoEcologice ACCENT

 


                  Barna PILBÁTH - Director,  Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

2000:  membru fondator al Organizaţiei GeoEcologice ACCENT  

 


                  István IMECS - Director Regional, Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

2009: Licenţiat în „Ştiinţa Mediului” la Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Biologie şi Geologie, specializarea „Ecologie şi Protecţia Mediului”
2011: titlul de Master la Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Biologie şi Geologie, specializarea „Ecologie Terestră şi Acvatică”.
2010:  membru al Organizaţiei GeoEcologice ACCENT

Echipa administrativă:

 


  Camelia SABĂU  - Coordonator - Departament  Management Resurse Umane,

Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

2009: Licenţiat în „Matematică” la Universitatea București, Facultatea de Matematică, specializarea „Matematică”.
2012: titlul de Doctor în „Cibernetica si statistică economic” la Universitatea București, Facultatea de Matematică.
2001:  membru al Organizaţiei GeoEcologice ACCENT

 


       Tamás BERTALAN - Coordonator - Departament Proiecte/Programe,

Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

1997: Licenţiat în profilul „Electric” la Universitatea Transilvania Braşov, Colegiul Universitar Tehnic, specialitatea „Controlul Calităţii şi Metrologie”.
2004:  Licenţiat în profilul „Contabilitate şi Informatică de Gestiune” la Universitatea George Bariţiu Braşov, Specialitatea „Contabilitate şi Informatică de Gestiune”.
2011: „Expert contabil”  membru C.E.C.C.A.R. Brasov (Corpul expertilor contabili si Contabililor autorizati Brasov)
2001:  membru al Organizaţiei GeoEcologice ACCENT

 

 

         Gyöngyvér MOLNÁR - Coordonator - Departament Proiecte/Programe,

Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

2011: Licenţiat în „Ştiinţa Mediului” la Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Biologie şi Geologie, specializarea „Ecologie şi Protecţia Mediului”
2013: titlul de Master la Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Biologie şi Geologie, specializarea „Ecologie Terestră şi Acvatică”.
2013:  membru al Organizaţiei GeoEcologice ACCENT.

 

  Raluca D. HOISAN PILBÁTH - Coordonator - Departament Imagine/Relaţii Publice,

Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

2001: Licenţiat în în profilul „Arte plastice și decorative” la Universităţii de Arte Bucureşti, specializarea „Grafică”
2002: titlul de Master la Universităţii de Arte Bucureşti, specializarea „Metode şi tehnici de cercetare şi creaţie plastică”.
2000:  membru al Organizaţiei GeoEcologice ACCENT  
2002 membră a Uniunii Artiştilor Plastici din România, Filiala București.
2009 membră Visarta (societate de gestiune colectivă a drepturilor de autor în domeniul artelor vizuale)

 

       Orsolya TANKÓ - Coordonator - Departament  Imagine/Relaţii Publice,

Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

2010: Licenţiat în „Turism” la Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Geografie din Cluj Napoca, specializarea „Geografia Turismului”.
2012: titlul de Master la Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca, Facultatea de Geografie, specializarea „Turism şi Dezvoltare teritorială”.
2012:  membru al Organizaţiei GeoEcologice ACCENT

 


 
 
 
 
 
 
 
 

 

1984: Diploma de absolvire 10 clase, Liceul de mechanică nr. 2, Miercurea Ciuc

1985: Morar-brutar - alimentație publică, Liceul industrial alimentar, Cluj Napoca

2012: Apicultor - Tehnologie apicolă, Camera Agricolă a Județului Harghita

2014:  membru al Organizaţiei GeoEcologice ACCENT.

 


 
 
 
 
 
 
 
 

 

2008: Licenţiat în Secția Ingineria mediului la Universitatea Sapientia din Miercurea Ciuc.

2014:  membru al Organizaţiei GeoEcologice ACCENT.

 

 

                  Gheorghe LAZĂR - Contabil, Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

1998: Curs la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, specialitatea „Contabilitate asistata de calculator”.
2000: Curs de inspector resurse umane, specialitatea „Inspector resurse umane”.
2004: Curs de contabilitate la C.E.C.C.A.R. Brasov (Corpul expertilor contabili si Contabililor autorizati Brasov) Curs de inspector resurse umane, specialitatea „Contabil autorizat”.
2004:  membru al Organizaţiei GeoEcologice ACCENT

Membri de onoare:
Levente DUDI, Csaba GYÖRGY

Custodie arii protejate

Organizaţia GeoEcologică ACCENT a semnat cu Ministerul Mediului şi Pădurilor convenţia de custodie pentru Situl Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos ROSCI0007 (contract nr. 0010 din 22/02/2010) şi Rezervaţia Naturală Piatra Şoimilor 2.484 (contract nr. 0011 din 22/02/2010).

Misiune/obiective

Misiunea organizaţiei este de a promova şi de a susţine principiile dezvoltării durabile prin activităţi de educaţie ecologică, protecţia mediului şi de promovare a ecoturismului.

Obiective:

 • conştientizarea populaţiei privind problemele de mediu la nivel local, regional şi naţional;
 • derularea de programe de educaţie ecologică în rândul opiniei publice;
 • identificarea şi marcarea  de noi spaţii care necesită protecţie;
 • ecologizarea spaţiilor naturale şi antropice şi colectarea expresivă a deşeurilor cu posibilităţi de reciclare;
 • atragerea şi implicarea tinerilor în rezolvarea problemelor privind mediul înconjurător;
 • acţiuni de promovare a ecoturismului;
 • informarea societăţii civile şi a factorilor de decizie asupra problemelor de mediu prin organizarea de workshop-uri şi seminarii.


Scurt istoric

Organizaţia GeoEcologică ACCENT, este înregistrată din 27.12.2000 cu personalitate juridică română de drept privat, non-profit, independentă de instituţiile publice, de stat sau private, române sau străine şi este apolitică. Organizaţia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26 din 2000, ale normelor imperative cuprinse în legislaţia română în vigoare şi a celor specificate în statut.

OG ACCENT este membră în alianţe şi coaliţii naţionale şi internaţionale:


Premii şi menţiuni:

Premiile Ford Motor Company, Ediţia a VI-a (2002): Secţiunea – Protecţia mediului – MENȚIUNE (pentru activităţile realizate privind educaţia ecologică a tinerilor)
Gala Societăţii Civile, Ediţia a II-a (2003): Secţiunea – Protecţia mediului – MENŢIUNE (pentru proiectul „Conservarea patrimoniului natural în microregiunea Ciomad – Balvanyos”)
Forumul Donatorilor din România, Ediţia a V-a (2007): Secţiunea – Protecţia mediului - PREMIUL I. (pentru cel mai bun raport anual realizat de ONG-uri  medii – un cec în valoare de 800 euro acordat de la  Raiffeisen Bank)

 

1984: Diploma de absolvire 10 clase, Liceul de mechanică nr. 2, Miercurea Ciuc

1985: Morar-brutar - alimentație publică, Liceul industrial alimentar, Cluj Napoca

2012: Apicultor - Tehnologie apicolă, Camera Agricolă a Județului Harghita

2014:  membru al Organizaţiei GeoEcologice ACCENT.


2008: Licenţiat în Secția Ingineria mediului la Universitatea Sapientia din Miercurea Ciuc.

2014:  membru al Organizaţiei GeoEcologice ACCENT.