COMUNICAT DE PRESĂ


                     Băile Tușnad, 17-06-2014


Începând cu data de 01 iunie 2014, Organizaţia GeoEcologică ACCENT a demarat proiectul cu titlul „Acţiuni de conservare a biodiversității și promovare a dezvoltării durabile a Sitului Natura 2000 - Bazinul Ciucului de Jos”. Proiectul vizează Situl Natura 2000 – Bazinul Ciucului de Jos - SCI - ROSCI0007, aflat în custodia O.G. ACCENT. Situl a fost desemnat în 2007, care se întinde pe o suprafaţă de 2693 ha și este situat în zona sud-estică a judeţului Harghita suprapunându-se parțial peste ariile comunelor Sâncrăieni (satul Sâncrăieni), Sântimbru (satul Sântimbru), Sânsimion (satele Sânsimion şi Cetăţuia) și Tuşnad (satele Vrabia, Tuşnad Sat şi Tuşnadul Nou), și este traversat de râul Olt. Situl este foarte important din punct de vedere al ocrotirii unui număr mare de habitate şi specii de interes comunitar.

Proiectul își propune prin diferite activități atingerea următoarelor obiective:
 •    Implementarea unor măsuri minime de conservare pentru menţinerea stării de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor din Situl Natura 2000 - Bazinul Ciucului de Jos: prin aplicarea unor măsuri minime de conservare cu implicarea directă a populației locale în vedera conștientizării acestora (restaurarea ecologică a unui braţ mort al râului Olt situat lângă localitatea Sânsimion - conform recomandărilor din Planul de Management al sitului vizat; activități de conșientizare de tip indoor și outdoor).

 •    Creșterea capacității pentru un management eficient al Sitului Natura 2000 - Bazinul Ciucului de Jos: prin instituirea și instruirea unei patrule de Rangeri (watchdog de mediu) responsabilă pentru aplicarea regulamentului intern de funcționare și implicit al Planului de Management al sitului vizat.

 •    Promovarea prin exemple concrete a folosirii resurselor naturale regenerabile precum și creşterea gradului de informare a populaţiei cu privire la beneficiile utilizării sursei regenerabile de energie solară: prin achiziționarea și amplasarea, în fiecare localitate din vecinătatea sitului, a câte un stâlp de iluminat ecologic care va funcţiona cu ajutorul energiei produse de panouri solare (fotovoltaice); prin activități extrașcolare (din cadrul celor 5 cluburi de ”Junior Rangers”).

Principalele rezultatele așteptate ale proiectului: conservarea unei porţiuni din originalul râu Olt prin restaurarea ecologică a unui braţ mort al râului Olt; realizarea a 2 poteci tematice și a infrastructurii adiţionale în vederea prezentării și promovării valorilor naturale existente în interiorul Sitului Natura 2000 – Bazinul Ciucului de Jos; creșterea gradului de informare și de cunoștințe al elevilor celor 5 cluburi de ”Junior Rangers” din comunele vizate cu privire la speciile şi habitatele protejate din interiorul sitului; participarea comunităților (rolul de watchdog) locale la asigurarea stării de conservare favorabilă a Sitului Natura 2000 - Bazinul Ciucului de Jos; Aplicarea regulamentelor interne de funcționare ale sitului Natura 2000 vizat; realizarea și diseminarea cu scop educativ de materiale informative (catalog și broșură); promovarea beneficiilor utilizării sursei regenerabile de energie solară pe termen lung; creşterea gradului de informare a populaţiei cu privire la beneficiile utilizării sursei regenerabile de energie solară.

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Costul total eligibil al proiectului este de 121.149,40 EURO, din care 108.271,22 EURO reprezintă contribuţia nerambursabilă a finanţatorului. Implementarea proiectului a început la data de 01/06/2014 şi se va finaliza la data de 30/04/2016. Perioada de implementare a proiectului este de 23 luni.

Pentru mai multe informaţii contactaţi:
PILBATH G. Attila, Coordonator Proiect, Mobil: 0723 357 650, E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
BUTYKA Lorand, Asistent Proiect, Mobil: 0746 150 845, E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Organizaţia GeoEcologică ACCENT
Brașov, jud. BV, str. Warthe nr. 11/A
Băile Tușnad, jud. HR, str. Ciucaș, nr. 62/A
Fax: 0372 872 045, E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , Web: www.ogaccent.ro  


Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.fondong.fdsc.ro sau www.eeagrants.org.