Legătura dintre OM și NATURĂ în Bazinul Ciucului de Jos

 

30-06-2014, Băile Tușnad


   Începând cu data de 01/07/2013, Organizaţia GeoEcologică ACCENT a demarat proectul cu titlul: „Legătura dintre OM și NATURĂ în Bazinul Ciucului de Jos” ce are ca scop: Conservarea şi valorificarea durabilă a moştenirii naturale şi a peisajului rural tradiţional prin revigorarea activităților tradiționale privind creșterea animalelor, cultivarea și utilizarea terenurilor agricole, precum și promovarea turismului durabil, care să aducă venituri pentru comunitatea locală, fără să afecteze negativ peisajul natural, să ducă la creşterea respectului pentru valorile acestuia şi care să încorporeze valorile culturale şi tradiţionale specifice Bazinului Ciucului de Jos.

   În perioada 01/07/2013 – 30/06/2014, s-au atins rezultatele propuse prin impelementarea următoarelor activități:

   Mediatizarea proiectului. Pentru ca proiectul să aibă efectul scontat, iar activitățile și rezultatele acestuia să fie cunoscute şi asumate, odată cu începerea proiectului, în prima lună, s-a emis un comunicat de presă de lansare a proiectului. Au fost vizate ca grupuri ţintă principale atât reprezentanţii comunităţii locale care sunt interesaţi de rezultatele proiectului cât şi factorii interesați care pot beneficia de experienţa oferită sau chiar se pot implica în derularea proiectului, cum sunt specialiștii și organizațiile care au experienţă şi expertiză în domeniul conservării naturii și dezvoltării economice durabile.
   Stabilirea uni Echipe de Lucru și perfecționarea acesteia. Prima responsabilitate a revinit coordonatorului de proiect, care a stabilit o echipă de lucru, împreună cu partenerii. Menționăm faptul că din echipa de proiect 2 persoane (Imecs István și Lakatos András) au fost trimise la cursuri de perfecționare suținute de Fundația ProPark (Ranger pentru Arii Protejate – autorizat ANC). Cunoștințele dobândite în acest curs sunt exemplificate în cadrul activităților din proiect.
   Realizarea unui sondaj în rândul populației (în localitățile Sâncrăieni, Sântimbru, Sânsimion cu satul Cetățuia, comuna Tuşnad cu satele Tușnad Nou și Vrabia, în orașul Băile Tușnad) de peste 60 de ani în vederea identificării activităților tradiționale privind creșterea animalelor, cultivarea și utilizarea terenurilor agricole. În perioada 15.07 - 15.08.2013 s-a realizat un sondaj privind schimbările în ultimii 50 de ani ale patrimoniului natural al zonei și metodele de creștere a animalelor, cultivarea și utilizarea terenurilor agricole. Pentru acest lucru s-a elaborat un chestionar de sondare ce a fost operat pe un eşantion reprezentativ de 350 de persoane cu vârsta de peste 60 de ani (motivul vârstei alese este, că cel chestionat să-şi poate aminti de schimbările din ultimii 50 de ani). Chestionarele au conţinut întrebări în legătură cu cadrul natural din jurul localităților, sistemul hidrologic modificat în ultimile decenii, nevoia de un mediu curat şi sănătos, bogăţia naturală a localităților: plante, peşti, animale sălbatice, creşterea animalelor, schimbări în calitatea terenurilor agricole, exercitarea tradiţiilor în zonă, conservarea patrimoniului cultural, etc. Sondajul s-a realizat și cu sprijinul elevilor din Cluburile de „Junior Ranger” din fiecare comună/localitate vizată. Activitatea fiind coordonată de Molnár Gyöngyvér (asistent proiect) și cei 6 profesoare de la şcolile din zonă (Német Laura, Petres Katalin, Székely Gabriella, Lőrincz Imola, András Éva, Todor Edit). Această activitate s-a finalizat cu un raport de sondaj care ne oferă informaţii concrete referitoare la activitățile tradiționale privind creșterea animalelor, cultivarea și utilizarea terenurilor agricole din imediata vecinătate a Sitului Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos.
   Demararea unui proiect pilot pe o suprafață de cca. 15 ha de teren aparținând Primăriei Sânsimion, unde, în mod tradițional, bunele practici privind creșterea animalelor, cultivarea și utilizarea terenurilor agricole sunt aplicate și exemplificate. S-a stabilit de comun acord cu Primăria Sânsimion zona demonstrativă (situată în partea de Est a Situl Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos), unde în mod tradițional, bunele practici privind creșterea animalelor, cultivarea și utilizarea terenurilor agricole sunt aplicate și pot fi exemplificate. S-au achiziționat 10 berbeci de rasă autentică și furajere pentru acestea precum şi crearea de condiţii tradiţionale de creştere și păscut pe cele 15 ha de teren ale Primăriei Sânsimion. Monitorizarea berbecilor se face de expertul în agronomie – Újvári Krisztián. Acesta supraveghează starea de sănătate a animalelor (prin rapoarte lunare). Plecând de la premiza că, creșterea animalelor și agricultura tradițională presupune practici care s-au păstrat de-a lungul anilor și tehnici care nu au fost preluate din agricultura modernă, această activitate vizează încurajarea parteneriatului între autoritățile locale și societatea civilă, prin ghidarea acesteia în dezvoltarea aspirațiilor economice, sociale și culturale într-un mod prietenos cu natura.
   Realizarea și administrarea unei pagini web dedicată Rezervației Naturale „Piatra Șoimilor”, ca instrument de informare şi promovare. Prin conținutul său, pagina www.rezervatiapiatrasoimilor.ro promovează Rezervația Naturală „Piatra Șoimilor” și din punct de vedere turistic, punându-se accent pe promovarea turismului durabil. De asemenea, pe pagina sunt publicate în format PDF toate publicaţiile produse în cadrul proiectului.
   Culegere de date, editare și tipărire pachet de materiale de informare și conştientizare. Această activitate a avut două etape. Prima etapă a constat în culegerea datelor din literatura specifică a fiecărei comune/localităţi privind: fauna şi flora zonei, tradiţiile şi patrimoniul cultural ale localităţii (monumente istorice, clădiri de patrimoniu, etc.), creşterea animalelor, folosirea terenurilor, pescuitul şi vânatul, hidrografia şi pădurile zonei, relaţia OM – NATURĂ în general în secolele trecute şi în prezent. Culegerea datelor s-a realizat și cu implicarea elevilor din Cluburile de „Junior Ranger” din fiecare comună/localitate vizată. A doua etapă constă în editarea și tipărirea unor materiale de informare și conştientizare (pliant, broşură, afișe, bannere).
   Realizarea, publicarea a 2000 exemplare ghid informativ, prin care se evidenţiează diferenţele dintre practicarea activităților tradiţionale în trecut şi în prezent şi impactul lor asupra speciilor şi habitatelor din zonă, privind creșterea animalelor, cultivarea și utilizarea terenurilor agricole în Bazinul Ciucului de Jos. La editarea conținutului ghidului informativ s-a utilizat raportul de sondaj și baza de date, realizate în activitatea anterioară. Conținutul ghidului informativ pune accent pe evidenţierea diferenţei dintre practicarea activităților tradiţionale în trecut şi în prezent şi pe impactul lor asupra speciilor şi habitatelor din zonă, privind creșterea animalelor, cultivarea și utilizarea terenurilor agricole în Bazinul Ciucului de Jos.
   Demararea unei caravane de informare și conştientizare a comunităţilor locale din cele 9 localități care sunt în vecinătatea Sitului Natura 2000 – Bazinul Ciucului de Jos și a Rezervației Naturale „Piatra Șoimilor”. Începând cu 12/06/2014, s-a demarat caravană în cele 9 localități care sunt în vecinătatea Sitului Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos și a Rezervației Naturale „Piatra Șoimilor”. Până în prezent caravana a poposit în localitățile Tușnad Sat, Sântimbru, Tușnad Nou, Sâncrăieni, Sânsimion și Băile Tușnad, urmând și în localitățile Cetățuia și Vrabia. Pentru a informa şi conştientiza diferitele grupuri ţintă vizate, se distribuie materiale de informare și conştientizare (pliant, broşură, ghid) realizate atât în cadrul acestui proiect cât și din alte proiecte, totodată, în cadrul caravanei se desfășoară și o expoziție foto cu imagini surprinse de către elevii Cluburilor Junior Ranger, dar și imagini vechi culese de la rude și localnici, imagini care surprind activitățile tradiționale de odiniorară.
   Evaluarea detaliată a biodiversităţii care să stea la baza elaborării Planului de Management pentru Rezervația Naturală „Piatra Șoimilor”. Cu scopul de a obţine datele privind diversitatea biologică a ariei, necesare pentru elaborarea Planului de Management, s-a demarat realizarea unui Studiu de evaluare detaliată a biodiversităţii de 3 specialiști, care vor utiliza atât datele existente din bibliografie cât şi mai ales observaţiile şi evaluările de pe teren. Studiul de biodiversitate include sub formă descriptivă şi sub formă de hărţi/baze de date GIS următoarele: date abiotice (geologie, hidrologie, pedologie); date privind ecosisteme prezente în arie; distribuţia speciilor/habitatelor în arie; evaluarea stării de conservare a speciilor identificate cu un set de măsuri minime de conservare a speciilor identificate; evaluarea detaliată a impactului antropic asupra speciilor și habitatelor din arie; evaluarea ameninţărilor actuale şi potenţiale asupra speciilor şi habitatelor protejate în interiorul ariei.

   În perioada 01/07/2014 – 11/07/2015, se vor mai impelementa următoarelor activități:

   Elaborarea unui prim draft al Planului de Management de către echipa de specialişti în colaborare cu Grupul de Lucru din cadrul proiectului. Organizarea a 2 întâlniri/seminarii de lucru privind informarea și consultarea publică aferentă procedurilor de elaborare și aprobare a Planului de Management. Elaborarea studiului de evaluare adecvată (SEA) pentru Planul de Management urmată de aprobarea Planului de Management pentru Rezervația Naturală Protejată „Piatra Șoimilor”. Organizarea a 4 seminarii de instruire cu tema „Practicarea activităților tradiţionale în trecut şi în prezent şi impactul lor asupra speciilor şi habitatelor din zonă, privind creșterea animalelor, cultivarea și utilizarea terenurilor agricole în Bazinul Ciucului de Jos”.

   Proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Implementat în parteneriat cu Asociațiile RENATUROPA din Brașov și VOX IUVENTUTIS din Băile Tușnad; Primăriile din Băile Tușnad și Sânsimion; Școlile Gimnaziale: „Jókai Mór” din Băile Tușnad; „Imets Fülöp Jákó” din Comuna Tușnad; „Endes József” Comuna Sânsimion; „Arany János” din Comuna Sântimbru şi „Vitos Mózes” din Comuna Sâncrăieni.


   Costuri totale eligibile 72.156,00 CHF, valoarea grantului reprezentând 60.056,00 CHF din care co-finanțare din partea beneficiarului de 12.100,00 CHF.
   Perioada de implementare: 01.07.2013 - 31.06.2015


Pentru mai multe informaţii contactaţi:
PILBÁTH G. Attila, Coordonator Proiect
Mobil: 0743 775 213
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.  
www.ogaccent.ro, www.rezervatiapiatrasoimilor.ro, www.bazinulciuculuidejos.ro, www.eco-turism.ro, www.facebook.com/OrganizatiaGeoecologicaAccent


Situl Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos (ROSCI0007), se întinde pe o suprafaţă de 2693 ha și este situat în zona sud-estică a judeţului Harghita atingând comunele Sâncrăieni (satul Sâncrăieni), Sântimbru (satul Sântimbru), Sânsimion (satele Sânsimion şi Cetăţuia) și Tuşnad (satele Vrabia, Tuşnad Sat şi Tuşnadul Nou), fiind traversat de râul Olt. Situl este foarte important din punct de vedere al ocrotirii unui număr mare de habitate şi specii de interes comunitar.