Drumul verde spre conservarea rezervaţiei botanice Mlaştina Borșaroș

 30.09.2014

În data de 30.09.2014, Organizaţia GeoEcologică ACCENT a finalizat proectul cu titlul Drumul verde spre conservarea rezervaţiei botanice Mlaştina Borșaroșce a avut ca scop:Punerea în valoare a patrimoniului natural a sitului Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos prin amenajarea şi promovarea unei poteci tematice în rezervația botanică Mlaştina Borşaroş (parte integrantă a sitului), implicând comunitatea locală (toate categoriile de vârstă, sex, naționalitate, religie şi ocupaţie) din Comuna Sâncrăieni.

Următoarele obiective ale proiectului au fost îndeplinite:

  • Amenajarea potecii tematice „Mlaştina Borsáros” şi îngrădirea zonei de protecţie strictă a rezervaţiei botanice Mlaştina Borşaroş (parte integrantă a sitului Natura 2000 ROSCI0007 Bazinul Ciucului de Jos), implicând activ comunitatea locală (toate categoriile de vârstă, sex, naționalitate, religie şi ocupaţie) din Comuna Sâncrăieni.
  • Conştientizarea, informarea generaţiei tinere prin realizarea unor activităţi extraşcolare cu sprijinul grupului Junior Ranger din localitatea Sâncrăieni, constând în activităţi extraşcolare de sală (indoor) şi de teren (outdoor).
  • Promovarea potecii tematice „Mlaştina Borsáros” şi a valorilor naturale a rezervaţiei, ca patrimoniu natural cu o valoare conservativă ridicată a acesteia prin realizarea și diseminarea unui ghid informativ precum și organizarea evenimentului tematic intitulat „Ziua rezervației botanice Mlaştina Borşaroş”. Totodată s-a obținut o Hotărâre a Consiliului Local Săncrăieni cu privire la declararea unei zile din an ca zi a rezervației botanice Mlaștina Borșaroș.

Perioada de implementare:14 aprilie – 30 septembrie 2014

Proiectul a fost finanţat de Fundația pentru Parteneriat şi MOL România și a fost implementat în parteneriat cu Primăria Comunei Sâncrăieni și Școala Gimnazială „Vitos Mózes” din comuna Sâncrăieni.

Mlaștina Borşaroş - Specificitatea cea mai accentuată probabil a Bazinului Ciucului de Jos o constituie mulțimea izvoarelor de apă minerală, bogate în sodiu, magneziu, calciu și hidrocarbonați. Acestea oferă o apă potabilă de calitate excepțională, totodată contribuie esențial la formarea unor habitate caracteristice de mlaștini turboase, refugii ale multor specii de plante și animale rare. Aceste izvoare sunt deosebite și prin faptul că sările minerale (limonitul) din apă precipitează în jurul lor alcătuind conuri, sau se răspândesc în împrejurimi, ca un înveliș noroios, numit de localnici “borsár” – de aici se trage și numele mlaștinii Borşaroş, care, în prezent este format din două zone înmlăștinite izolate: Vízkert (Grădina apei) și Omlásalja (Surpătură). În jurul acestor izvoare cu compoziție variată apar diverse habitate mlaștini turboase și pajiști înmlăștinite. Suprafața mlaștinilor turboase din zonă, formate la sfârșitul perioadei glaciare Würm, era mult mai mare, față de extinderea lor actuală. Chiar și la sfârșitul secolului XIX., pe hărțile militare, zona înmlăștinită însumează o suprafață de 15 hectare, care, la mijlocul secolului XX. Se restrânge la 9 hectare, iar azi se pot carta deja doar 2.5 hectare de mlaștină turboasă în Borşaroş. Raritățile floristice ale mlaștinii au fost observate și popularizate prima dată de botanistul Nyárády Erasmus Gyula în anul 1929 – el relatează despre mlaștini cu ochiuri largi de apă. În 1939 zona a fost declarată rezervație botanică, iar începând din 2007 face parte din rețeaua europeană de arii protejate Natura 2000. Protecția legală însă nu a reușit să oprească restrângerea și degradarea mlaștinii, care – în primul rând – se datorează lucrărilor de canalizare și regularizarea apelor: marginea mlaștinii a fost invadată de plante ruderale, mlaștina alcalină cu vegetație deschisă, edificată de specii de rogoz, s-a transformat în buruienișuri higrofile și tufăriș de zălog. Rezervația Borșaroș chiar și în prezent adăpostește numeroase specii de plante rare și relicte glaciare, iar pentru menținerea acestor specii pe termen lung, din 2014 autoritățile locale alături de custodele sitului Natura 2000 au intervenit în reabilitarea mlaștinii.

 

Pentru alte informaţii contactaţi: IMECS István, Coordonator Proiect

Mobil: 0743 775 213

E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

www.eco-turism.ro www.ogaccent.ro www.bazinulciuculuidejos.ro www.rezervatiapiatrasoimilor.ro

www.facebook.com/OrganizatiaGeoecologicaAccent