30/06/2015, Băile Tușnad

COMUNICAT DE PRESĂ

Legătura dintre OM și NATURĂ în Bazinul Ciucului de Jos

 

În perioada 01/07/2013 – 30/06/2015, Organizația GeoEcologică ACCENT a demarat cu succes proiectul cu titlul: „Legătura dintre OM și NATURĂ în Bazinul Ciucului de Jos” ce a avut ca scop: Conservarea şi valorificarea durabilă a moştenirii naturale şi a peisajului rural tradiţional prin revigorarea activităților tradiționale privind creșterea animalelor, cultivarea și utilizarea terenurilor agricole, precum și promovarea turismului durabil, care să aducă venituri pentru comunitatea locală, fără să afecteze negativ peisajul natural, să ducă la creşterea respectului pentru valorile acestuia şi care să încorporeze valorile culturale şi tradiţionale specifice Bazinului Ciucului de Jos.

Prin intermediul unor activități prestabilite au fost atinse următoarele rezultate:

 • Informarea populaţiei şi a mass-mediei asupra iniţiativei proiectului prin 3 comunicate de presă și 4 articole (prin 2 cotidiene, 5 siteuri online de știri), asigurarea vizibilității finanțatorului, și diseminarea rezultatelor proiectului către toți factorii interesați și vizați de proiect.
 • O cooperare durabilă şi eficientă între parteneri şi o etapizarea adecvată a activităţilor prin intermediul grupului de lucru format din 8 persoane. 2 persoane formate și instruite în urma absolvirii unui modul de curs specific pentru rangerii de teren, cursul fiind acreditat de  A.N.C. Cunoștințele dobândite în acest curs au fost exemplificate în cadrul activităților din proiect.
 • Obținerea unei raport de cercetare care ne oferă informaţii concrete referitoare la activitățile tradiționale privind creșterea animalelor, cultivarea și utilizarea terenurilor agricole din imediata vecinătate a Sitului Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos.
 • Identificarea schimbărilor în ultimii 50 de ani ale patrimoniului natural al zonei vizate și metodele de creștere a animalelor, cultivarea și utilizarea terenurilor agricole.
 • Promovarea activităților tradiționale privind creșterea animalelor şi efectul lor asupra mediului (incluzând atât aspectele pozitive  cât şi pe cele negative) prin realizarea, publicarea și diseminarea a 2000 de exemplare de ghid informativ.
 • Informarea și instruirea a cca. 80 de fermieri și mici producători agricoli, prin intermediul a 4 seminarii în comunele vizate, cu privire la cultivarea și utilizarea terenurilor agricole în mod tradițional și de creșterea animalelor, în Bazinul Ciucului de Jos precum și cu  accesarea fondurilor UE prin exemple concrete din Ungaria.
 • Stabilirea unei zone demonstrative (proiect pilot) și achiziționarea a 10 berbeci de rasă autentică și furajere pentru aceștia precum şi crearea de condiţii tradiţionale de creştere și păscut pe cele 15 ha de teren ale Primăriei Sânsimion.
 • Evaluare detaliată a biodiversităţii care a stat la baza elaborării planului de management pentru aria naturală Protejată „Piatra Șoimilor” aceasta incluzând: 1 studiu de evaluare a stării de conservare (incluzând date despre efectivele populațiilor) pentru specii și habitate; 1 set de date cu informaţii GPS și o hartă de distribuție a speciilor și habitatelor din arie; 1 studiu de evaluare detaliată a impactului antropic - ca suport în elaborarea planului de management; 1 studiu privind amenințările + 1 set măsuri de management pentru specii și habitate + 1 set coordonate GPS; 1 Strategie și un plan de vizitare.
 • Elaborarea planului de management pentru aria naturală Protejată „Piatra Șoimilor” de către echipa de specialişti în colaborare cu grupul de lucru din cadrul proiectului. Obținerea Deciziei de Încadrare de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita precum și a Avizului tehnic de la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
 • Realizarea și administrarea unei pagini web (www.rezervatiapiatrasoimilor.ro) dedicată ariei naturale protejate „Piatra Șoimilor”, ca instrument de informare şi promovare.
 • Cca 5000 de persoane informate și conștientizate prin intermediul unei caravane în cele 8 localități care sunt în vecinătatea sitului Natura 2000 – Bazinul Ciucului de Jos și a ariei naturale protejate „Piatra Șoimilor”, 1.000 de pliante și 1000 de broșuri diseminate; 200 de afișe distribuite, 18 bannere expuse.

Proiectul a fost co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă, implementat în parteneriat cu Asociațiile RENATUROPA din Brașov și VOX IUVENTUTIS din Băile Tușnad; Primăriile din Băile Tușnad și Sânsimion; Școlile Gimnaziale: „Jókai Mór” din Băile Tușnad; „Imets Fülöp Jákó” din Comuna Tușnad; „Endes József” Comuna Sânsimion; „Arany János” din Comuna Sântimbru şi „Vitos Mózes” din Comuna Sâncrăieni.

Costurile totale eligibile ale proiectului sunt de 72.156,00 CHF, din care valoarea grantului este de 60.056,00 CHF iar co-finanțarea din partea beneficiarului este de 12.100,00 CHF.

Pentru mai multe informaţii contactaţi:

PILBÁTH G. Attila, Coordonator Proiect

Mobil: 0743 775 213, E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.  

www.ogaccent.ro, www.solyomkorezervatum.ro, www.bazinulciuculuidejos.ro, www.eco-turism.ro, www.facebook.com/OrganizatiaGeoecologicaAccent

Situl Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos (ROSCI0007), se întinde pe o suprafaţă de 2693 ha și este situat în zona sud-estică a judeţului Harghita atingând comunele Sâncrăieni (satul Sâncrăieni), Sântimbru (satul Sântimbru), Sânsimion (satele Sânsimion şi Cetăţuia) și Tuşnad (satele Vrabia, Tuşnad Sat şi Tuşnadul Nou), fiind traversat de râul Olt. Situl este foarte important din punct de vedere al ocrotirii unui număr mare de habitate şi specii de interes comunitar.