„Legătura dintre OM și NATURĂ în Bazinul Ciucului de Jos”


Începînd cu data de 01/07/2013, Organizaţia GeoEcologică ACCENT a demarat proectul cu titlul: „Legătura dintre OM și NATURĂ în Bazinul Ciucului de Jos” ce are ca scop: Conservarea şi valorificarea durabilă a moştenirii naturale şi a peisajului rural tradiţional prin revigorarea activităților tradiționale privind creșterea animalelor, cultivarea și utilizarea terenurilor agricole, precum și promovarea turismului durabil, care să aducă venituri pentru comunitatea locală, fără să afecteze negativ peisajul natural, să ducă la creşterea respectului pentru valorile acestuia şi care să încorporeze valorile culturale şi tradiţionale specifice Bazinului Ciucului de Jos.

Principalele obiective ale proiectului sunt:
Revigorarea activităților tradiționale privind creșterea animalelor, cultivarea și utilizarea terenurilor agricole.

- Prin identificarea și promovarea activităților tradiționale privind creșterea animalelor, cultivarea și utilizarea terenurilor agricole; - Prin demararea unui sondaj privind schimbările în ultimii 50 de ani a patrimoniului natural a zonei și metodele de creșterea animalelor, cultivarea și utilizarea terenurilor agricole; -  Prin publicarea unui ghid de promovare, ca și conținut - evidenţierea diferenţei dintre paracticarea activităților tradiţionale în trecut şi în prezent şi impactul lor asupra speciilor şi habitatelor din zonă, privind creșterea animalelor, cultivarea și utilizarea terenurilor agricole din Bazinul Ciucului de Jos (ca model: aplicarea unui proiect pilot).

Asigurarea stării de conservare favorabilă a Rezervației Naturale „Piatra Șoimilor”.

- Prin îmbunătăţirea comunicării între factorii implicaţi, precum şi prin planificarea şi iniţierea unui sistem de management participativ eficient cu implicarea autorităţilor, ONG-urilor şi nu în ultimul rând al comunităților locale; - Prin elaborarea planului de management și luarea unor măsuri de conservare pentru menţinerea stării de conservare favorabilă.

Conștientizarea populației și a autorităților locale privind legătura dintre o dezvoltare economică durabilă și conservarea biodiversităţii (legătura dintre om și natură).

- Prin organizarea unei caravane în toate cele 9 localități care vizează atât Situl Natura 2000 – Bazinul Ciucului de Jos cât și Rezervația Naturală „Piatra Șoimilor” (comunele: Sâncrăieni, Sântimbru, Sânsimion cu satele Cetățuia şi Sânsimion, comuna Tuşnad cu satele Tușnad Nou, Tuşnad Sat și Vrabia și orașul Băile Tușnad). - Prin distribuirea materialelor informative realizate și prin prezentări powerpoint, video și foto.

 

Proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Implementat în parteneriat cu Asociațiile RENATUROPA din Brașov și VOX IUVENTUTIS din Băile Tușnad; Primăriile din Băile Tușnad și Sânsimion; Școile Generale: „Jókai Mór” din Băile Tușnad; „Imets Fülöp Jákó” din Comuna Tușnad; „Endes József” Comuna Sânsimion; „Arany János” din Comuna Sântimbru şi „Vitos Mózes” din Comuna Sâncrăieni.

Bugetul total al proiectului este aproximativ 72.156,00 CHF din care valoarea grantului este 60.056,00 CHF, iar co-finanțarea beneficiarului este 12.100,00 CHF.

Perioada de implementare: 01.07.2013 - 31.06.2015

Pentru mai multe informaţii contactaţi:
PILBÁTH  G. Attila, Coordonator Proiect
Mobil: 0743 775 213
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
MOLNÁR Gyöngyvér, Asistent Proiect
Mobil: 0722 161 372
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
 
www.eco-turism.ro; www.ogaccent.ro; www.bazinulciuculuidejos.ro
www.facebook.com/OrganizatiaGeoecologicaAccent

Situl Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos (ROSCI0007), se întinde pe o suprafaţă de 2693 ha și este situat în zona sud-estică a judeţului Harghita atingând comunele Sâncrăieni (satul Sâncrăieni), Sântimbru (satul Sântimbru), Sânsimion (satele Sânsimion şi Cetăţuia) și Tuşnad (satele Vrabia, Tuşnad Sat şi Tuşnadul Nou), fiind traversat de râul Olt. Situl este foarte important din punct de vedere al ocrotirii unui număr mare de habitate şi specii de interes comunitar.