Atracţii turistice

 

1. Podeţul suspendat peste OltLa 100 m de la Hanul „Moara la Făgădău” se află un popas turistic şi un podeţ suspendat peste râul Olt. După ce traversaţi podeţul, poteca continuă paralel cu râul Olt şi trece pe lângă fostul baraj şi lac de acumulare, ajunge la izvorul de apă minerală din Carpitus, de unde continuă spre bazinul neamenajat de apă mezotermală, trecând pe lângă „Piatra Găurită”, un zid străpuns de apa râului Olt, care este considerat monument al naturii.
Traseul ce urmează cursul râului Olt, trece pe lângă ruinele cetăţilor Vapa şi Stânca Şoimilor (Bixad). Drumul poate fi parcurs atât pe jos cât şi cu bicicleta.

Marcaj: bandă roşie, pictogramă cu bicicletă; Durată: 1 oră; Distanţa de parcurs: 2,5 km; Diferenţă de nivel: 40 m

2. Mofeta

După traversarea podului de peste râul Olt, drumul se bifurcă: spre dreapta, drumul continuă spre Rezervaţia Naturală Protejată Piatra Şoimilor (traseul nr.3), în direcţia stângă trecând pe lângă Camping, şi izvorul de apă minerală „Stănescu”, traseul continuă prin pădure şi se termină cu clădirea special amenajată pentru mofetă. Mofeta, reprezintă emanaţii de dioxid de carbon şi constituie o trăsătură specifică regiunilor vulcanice, unde gazele ce apar la suprafaţă au peste 85% (uneori 98%) dioxid de carbon. Băile cu dioxid de carbon asupra corpului au efect vasodilatator, sunt indicate într-un anumit dozaj în afecţiuni cardiovasculare (hipertensiune arterială moderată, varice, ulcere varicoase), dar şi pentru boli de piele, reumatismale, nevralgii şi afecţiuni cronice genitale. Tratamentul se va face numai pe baza recomandării şi pe baza programului stabilit de medicul de specialitate din staţiune.

Marcaj: indicatoare, cerc galben; Durată: 20 minute; Distanţa de parcurs: 700 m; Diferenţă de nivel: 45 m

3. Rezervaţia Naturală Protejată Piatra Şoimilor

În imediata vecinătate a oraşului Băile Tuşnad, se află Rezervaţia Naturală Protejată Piatra Şoimilor (cu o suprafaţă de doar 1,5 hectare) ce se încadrează în lanţul eruptiv al Munţilor Harghitei de Sud şi este situată pe versantul estic al conului Muntelui Pilişca (824 m altitudine), cu aflorimente de andezite (rocă vulcanică) sub formă de turnuri şi se înălţă deasupra zonei cu 50-60 metri. Aceasta face parte dintr-un peisaj de munte acoperit de vegetaţie forestieră mixtă, foioase-răşinoase şi unde se dezvoltă un număr mare de specii floristice adaptate la acest mediu. Dintre acestea se remarcă un endemism local (întâlnit numai în judeţul Harghita, pe stâncării) Hieracium telekianum – o specie de vulturică (vulturica lui Teleki) cu areal foarte restrâns şi foarte spectaculoasă. Din fauna prezentă, menţionăm: veveriţa, pârşul mare, căpriorul, ursul brun, şi ocazional apărând pisica sălbatică, lupul şi râsul. De asemenea, diverse specii de păsări îmbogăţesc prin prezenţa lor zona, spre exemplu: huhurezul, buha, ciocănitoarea pestriţă mare, şorecarul comun, piţigoiul de munte, piţigoiul de brădet. Dintre reptile enumerăm: şopârla de munte sau şopârla de câmp.

TRASEUL TEMATIC - Băile Tuşnad (656 m) - Lacul Ciucaş (600 m) - Piatra Şoimilor (858 m)

După traversarea podului de peste râul Olt, drumul se bifurcă, spre stânga putem ajunge la camping şi la mofetă (traseul nr. 2), iar spre dreapta, unde sunt amplasate şi 2 panouri informative, continuă traseul marcat cu  triunghi roşu, care urcă spre Piatra Şoimilor. Marcajul, după numai 25 metri, traversează drumul forestier (traseul cu nr. 4), trece pârâul Corbului şi urcă pe 18 serpentine pe versantul abrupt al Pietrei Şoimilor.
După o urcare de cca. 45 minute, pădurea se rarefiază şi ajungem în spatele unei stânci mai mici, aflată la capătul de sud al Pietrei Şoimilor. Puţin mai spre dreapta părăsim poteca şi după cam 10 m urcăm cu grijă pe o pantă abruptă şi ajungem la un mic popas, de aici mai mergem 5 minute spre nord până când ajungem la punctul de belvedere Stânca Şoimilor, unde se află şi  crucea de lemn. De aici putem admira priveliştea oferită de staţiune, de defileul Oltului şi de masivul Ciomat. Pe parcursul traseului putem să ne informăm cu ajutorul celor 10 panouri informative montate pe copaci.

Marcaj: triunghi roşu, panouri informative; Durată: 1 – 2 ore; Distanţa de parcurs: 2,5 km; Diferenţă de nivel: 202 m

4. Traseul cicloturistic

Traseul (cca. 10 km) porneşte  din localitatea Tuşnadul Nou, parcurgând porţiuni de poiene şi pădure, trecând pe la poalele Rezervaţiei Naturale Piatra Şoimilor ajungând pe malul Oltului în Băile Tuşnad de unde continuă prin traversarea podeţului suspendat peste Olt şi ajunge până în Comuna Bixad (traseu nr.1). Acest traseu cicloturistic a fost amenajat pentru a lega judeţele Harghita şi Covasna prin „Drumul Apelor Minerale", care a fost prima iniţiativă de acest gen în România. Fundaţia pentru Parteneriat împreună cu Asociaţia de Turism şi de Ocrotirea Naturii (ATON) au făcut primii paşi pentru ca această iniţiativă să devină realitate. Existenţa sutelor de băi şi a miilor de izvoare de apă minerală cu efecte curative a constituit o bază perfectă pentru crearea unui astfel de drum.

Marcaj: pictogramă cu bicicletă şi panouri; Durată: 2 ore; Distanţa de parcurs: 10 km; Diferenţă de nivel: 60 m

5. Refugiul Pilişca / Vârful Pilişca Mare

Pornim din staţiune, de la gara C.F.R., trecem podul peste râul Olt, ne îndreptăm pe drumul forestier Banios, care ne conduce în urcuş pe o vale strâmtă, la nord de Piatra Şoimilor.
După un urcuş de o oră, părăsim drumul şi continuăm pe poteca marcată, care ne conduce la un refugiu de curând reamenajat, de unde ne îndreptăm spre vest şi urcăm până la traseul de creastă, marcat cu banda albastră. De aici, spre sud, după un scurt timp, ajungem pe Vârful Pilişca Mare (1 374 m).

Marcaj: cruce albastră; Durată: urcare 1,5 – 2 h; Distanţa de parcurs: 4 km; Diferenţă de nivel: 720 m.

6. Stâncile Turnuri

Traseul, amenajat de curând de către Asociaţia Eco Club Alpin – Harghita, porneşte din locul descris la traseul nr. 5. După un urcuş de o oră, pe o potecă marcată cu triunghi albastru trecem pe lângă popasul turistic amenajat, apoi ajungem la Stâncile Turnuri unde există un punct de belvedere. De aici putem admira priveliştea oferită de staţiune, de defileul Oltului şi de masivul Ciomat.

Marcaj: triunghi albastru; Durată: în urcare 1,5 h, în coborâre 1 h; Diferenţă de nivel: 540 m; Distanţa de parcurs: 1,5 km

7. Apa Roşie / Pârâul Vârghiş / Situl Natura 2000 Tinovul Mohoş - Lacul Sfânta Ana

La ieşirea dinspre nord a staţiunii Băile Tuşnad, după 1,25 km - spre Miercurea-Ciuc, din şosea pleacă în dreapta un drum forestier străjuit de plopi, drumul forestier Vârghiş. După 1,2 km drumul traversează valea pârâului, iar după 750-800 m, spre stânga, pleacă drumul forestier Haramul Mare, care urcă până în valea Apei Roşie. De la bifurcaţie spre dreapta traseul, marcat cu triunghi galben, ajunge după 250 m într-o mică poiană. Traseul urcă spre stânga, în pădurea umedă pe versantul vestic al Vf. Mohoş şi spre Haramul Ierbos. După 15 minute de mers ajungem într-o poiană alungită, iar după alte 15 minute de mers prin pădure, găsim  o alta. Pădurea de brazi lasă loc fagilor și atât în dreapta cât şi stânga întâlnim o serie de poteci. Urcăm pe poteca marcată până la şaua dintre vârful Mohoş şi Ciomatul Mare. De aici poteca coboară lângă Tinovul Mohoş unde se uneşte cu traseul marcat cu punct roşu. Din acest punct cabana Sfânta Ana se află la 1,5 km. Poteca urcă pe marginea Tinovului Mohoş, apoi traversează poiana Mohoş şi ajunge la Lacul Sfânta Ana.

Marcaj: triunghi galben; Durată: în urcare 2 h, în coborâre 1,5 h; Diferenţă de nivel: 420 m; Distanţa de parcurs: 5,5 km

8. Vârful Cetăţii /  Situl Natura 2000 Tinovul Mohoş - Lacul Sfânta Ana

Marcajul linie albastră urmăreşte şoseaua până la benzinărie, de unde urcă spre dreapta spre “cantina nr. 5”, în ruine astăzi. Pe marginea pădurii începe poteca care urcă pe marginea pârâului Cetăţii printre stănci. După un urcuş abrupt de cca. 50 de minute ajungem la o bifurcaţie, în care urmăm poteca din stânga, cea marcată (de curând amenajată de către Asociaţia Eco Club Alpin – Harghita). După alte 15 minute ajungem la marginea platoului Vârfului Cetăţii, la drumul vechi care urcă pe acesta. Aici din poteca turistică marcată cu linie albastră se desprinde spre stânga poteca marcată cu punct albastru, pe care, în decurs de 15 minute, putem ajunge la Vf. Cetate. După ce ne întoarcem în şa, continuăm drumul pe poteca marcată cu linie albastră. După 150 m, în stânga, întâlnim drumul ce urcă de la pârâul Tisei. Mai departe urcăm prin pădure spre sud, în şaua dintre vârfurile Ciomatului. După 8-10 minute traseul trece peste pârâul Cetăţii şi coteşte spre sud-est. Urcuşul este din ce în ce mai abrupt, cea mai dificilă porţiune fiind cea dintre Vf. Surduc şi Ciumatul Mare. Poteca ajunge în poiana din şaua dintre vârfuri, unde se întâlneşte cu poteca marcată cu cruce roşie care urcă din Băile Tuşnad. De aici drumul coboară până în poiana şi craterul Mohoş unde se află şi Tinovul Mohoş, apoi de la barieră, unde se află cabana şi campingul, coborâm în crater unde se află Lacul Sfânta Ana.

Marcaj: bandă albastră, punct albastru până la Vf. Cetăţii; Durată: urcare 4 – 5 h, coborâre 3,5 – 4 h; Diferenţă de nivel: 560 m; Distanţa de parcurs: 14 km

9. Bastionul Apor


Este primul traseu marcat din Băile Tuşnad. Traseul turistic porneşte din mijlocul staţiunii, trece prin centrul oraşului, pe lângă izvoarele Mikeş şi Apor şi ajunge la marginea pădurii. Aici se termină strada pavată, traseul continuă pe o potecă bine bătătorită. După cam 10 minute de mers traseele marcate cu cruce roşie şi punct roşu se despart. Primul traseu, marcat cu cruce roşie (traseul nr. 10) duce la Situl Natura 2000 Tinovul Mohoş - Lacul Sfânta Ana, iar cel de al doilea, marcat cu punct roşu, se întoarce spre stânga şi continuă pe versantul Muntelui Surduc aproape pe orizontală. După cca. 10 minute de mers, la o altitudine de 701 m, apare bastionul Apor, construit ca punct panoramic în anul 1883. După punctul de belvedere drumul se întoarce mai întâi spre dreapta, apoi spre stânga, ocolind izvoarele unui mic pârâu. Pe mica vale coboară o potecă care ajunge în staţiune lângă Hotelul Ciucaş. La 15-20 minute de mers de la Turnul Apor ajungem pe o mică poiană amenajată cu bănci.

Marcaj: punct roşu. Durată: ˝ – 1 ore; Distanţa de parcurs: 1,5 km; Diferenţă de nivel: 68 m

10. Situl Natura 2000 Tinovul Mohoş - Lacul Sfânta Ana

Pe marginea din dreapta a pârâului Comloş traseul marcat cu cruce roşie urcă poteca ce este formată din nu mai puţin de 32 de serpentine. Traseul porneşte din locul descris la traseul nr. 8. Din punctul în care cele două trasee se despart traseul marcat cu cruce roşie urcă 3,2 km pe nişte serpentine foarte strânse până la şaua dintre Ciomatul Mare şi Ciomatul Mic. Poteca trece prin pădurea deasă de brazi, apoi de fagi. Primul loc de odihnă este în mica poiană din şa, unde traseul nostru întâlneşte traseul care urcă de la Vf. Cetăţii, marcat cu linie albastră (traseul nr. 8). Părăsind poiana intrăm iarăşi în pădure, mergând aproape pe orizontală o porţiune importantă. Drumul coboară până în poiana și craterul Mohoş unde se află şi Tinovul Mohoş, apoi de la barieră, unde se află şi cabana şi campingul, coborâm în crater unde se află Lacul Sfânta Ana.

Marcaj: cruce roşie până la cabană, triunghi albastru pe Ciomatul Mare;

Durată: pentru urcare 3 – 3,5 h, pentru coborâre 2 – 2,5 h; Distanţa de parcurs: 6 km; Diferenţă de nivel: 554 m